ناراضی

متاسفانه من امروز کیک و شیرینی سفارش دادم و قرار بوده در بازه زمانی ١٨ تا ٢٠ برسه که درحال حاضر هنوز به دستم نرسیده و فکر هم نمی کنم برسه
منتظر میمونم که پول به حسابم برگرده