کیک شکلاتی

من کیک شکلاتی سفارش دادم هم سالم رسید به دستم هم تازه و خوشمزه بود