فوق‌العاده

شیرینی گردویی و چیز کیک کاراملی‌شان واقعا حرف نداره و درجه یک است.