خیلی خوب بود

من چندمین باره از کوکی کلاب سفارش می دم و از برخوردشون خیلی راضی هستم و این سری هم باقلوا سفارش دادم بسیار تازه و خوشمزه بود